Таекуон-До


Таекуон-До е съвременно бойно изкуство за невъоръжена самоотбрана, създадено от Генерал Чой Хонг Хи, през 1955 г в Сеул, Южна Корея, което има за цел не само физическото развитие, но и духовното, както и възпитаване на морални и етични ценности, които да изграждат честни пълноценни личности.

Какво е Таекуон-До според Генерал Чой Хонг Хи/

general_choi_hong_hiТАЕКУОН-ДО ….. начин на живот. Какво означава Таекуон-До?
Най-просто обяснено, Таекуон-До е форма на невъоръжена борба, създадена с цел самоотбрана. Така или иначе, Таекуон-До е много повече от това.
Таекуон-До е изкусното използване на методите за самозащита на тялото, което извлича максимална полза от възможностите си посредством интензивни физически и умствени тенировки.
Таекуон-До е бойно изкуство, което няма равно по сила и техника. Макар и такова, като дисциплина, техника и умствен тренинг, Таекуон-До изгражда силно чувство за справедливост, сила на духа, скромност и решителност. Съзнателната преценка разграничава истински практикуващия Таекуон-До от сензационалиста, който свързва професионализма само с бойните аспекти на изкуството.
Това е една от причините Таекуон-До да се назовава изкуство за самоотбрана. В това определение се включват и начините на мислене и съществуване, в частност изграждането на концепция и дух на стриктна самодисциплина и на идеал за благородство и морал.
Буквално преведено „Тае” изразява скачане, ритане или чупене с крак. “Kwon” означава удар с ръка. “Do” е изкуство или път – правилният път, изграден и павиран в миналото от майстори и мъдреци. В този смисъл Таекуон-До означава умствен тренинг и техники за невъоръжена битка за самозащита, както и здраве, включвайки и приложни умения за удряне с юмрук, ритане, блокове и отклоняване на удари с голи ръце и крака.

Създаване на Таекуон-До
На 11 април 1955 г, на среща на корейски майстори на бойни изкуства в Сеул, Южна Корея, системата от бойни техники на Генерал Чой Хонг Хи е официално призната и започва да носи името Таекуон-До. Основните техники в бойното изкуство са разработени от генерал Чой Хонг Хи в периода 1946 – 1954 г. Той използва познанията си по Те Кион и Карате и ги съчетава с принципите на физиката и биомеханиката, позволяващи човешките крайници да бъдат използвани с максимална ефективност за защита и нападение.

Международната Таекуон-До Федерация ITF е основана през 1966г. като обединява национални и континентални организации, развиващи Таекуон-До. През 1972г. седалището е преместено от Сеул, Корея, в Торонто, Канада, а след 1985г. е във Виена, Австрия. От 2007 г. е в Бенидорм, Испания.

Европейската Таекуон-До Федерация A.E.T.F е основана през 1979г. като обединява национални организации, развиващи Таекуон-До на територията на Европа. Седалището на АЕТФ е в Люблин, Полша.

Бойното изкуство Таекуон-До
Таекуон-До цели да развие не само физиката на практикуващите, но и тяхната етика и да създаде добри пълноценни личности. Таекуон-До развива силен дух, дисциплина и чувство за правда, което кара практикуващият да защитава по-слабите дори и с риск за себе си. Бойното изкуство има своите морални и етични устои, които предполагат определено поведение и отношение, не само в залата за тренировки, но и извън нея.

Принципи на Таекуон-До
• Учтивост (Ye Ui)
• Почтеност (Yom Chi)
• Постоянство (In Nae)
• Самоконтрол (Guk Gi)
• Непоколебим дух (Baekjul Boolgool)

Спортът Куадратлон Таекуон-До
Куадратлон Таекуон-До е спорт, който, в едно честно съревнование, развива борбения дух и спортния хъс на трениращите. Българската Асоциация по Таекуон-До подкрепя организирането на национални, регионални и международни състезания на територията на България по правилата поставени от Международната Таекуон-До Федерация ITF и българското законодателство. Куадратлон Таекуон-До включва в себе си четири основни дисциплини:
Туль
Формите представляват разнообразни основни движения, повечето, от които са атакуващи или отбранителни техники, поставени в завършена логическа последователност.
Спаринг
Спарингът е физическото приложение на атакуващите и защитни техники придобити от формите и основните упражнения срещу реален движещ се противник или противници в разнообразни ситуации.
Специална техника
Дисциплината „Специална техника” цели по-скоро да демонстрира способността да се атакуват с точност цели на голяма височина или през препятствия, отколкото да се показва сила на техниката. Участниците се състезават да ударят с определен удар и определена повърхност дъска поставена на голяма височина.
Силов тест
Същинската цел на тази дисциплина е да докаже силата на всеки удар не само на зрителите, но и на самите участници. По определени правила състезателите последователно опитват да счупят няколко на брой дъски с точно определени техники.